Venujte 2% z Vašich daní

Venujte 2% z Vašich daní

Aj VAŠE 2% nám pomôžu pri našej činnosti!

Aj tento rok sa môžete stať súčasťou FUTBALOVEJ RODINY a investovať 2% percentá zo svojich daní do detskej radosti.

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2% zo svojich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že Váš príspevok poputuje na dobrú vec. Občianske združenie FUTBALOVÁ RODINA oz, svoju činnosť zameriava hlavne na podporu a skvalitnenie tréningového procesu malých futbalistov, organizovanie turnajov, tréningových kempov, rôznych športových a spoločenských akcií, kde touto činnosťou chce viac pritiahnuť deti k športovaniu, tak aby si v ňom našli záľubu. Pridajte sa k nám aj Vy a prispejte svojou troškou k dosiahnutiu nášho cieľu. Ďakujeme!

 

Ako na to?

 Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

  • Obchodné meno (názov): FUTBALOVÁ RODINA, občianske združenie
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Nad plážou 14, 974 01 Banská Bystrica
  • Právna forma: občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 51225468
  • Číslo účtu: (Fio banka a.s.) Transparentný účet SK63 8330 0000 0024 0153 2816

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív,

v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

  1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019)

 

  1. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018) alebo

b) Daňové priznanie typu B (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018)

 

  1. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia – Dobrovolnictvo-VysielajucaZa2018) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca – Dobrovolnictvo-PrijimatelZa2018)

 

  1. Právnické osoby prostredníctvom

daňové priznanie právnických osôb (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018)

 

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

-->