Single Blog Title

This is a single blog caption

Darujte 2%

Aj VAŠE 2% nám pomôžu pri našej činnosti!

Aj tento rok sa môžete stať súčasťou FUTBALOVEJ RODINY a darovať 2% zo svojich daní do detskej radosti.

Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že Váš príspevok poputuje na dobrú vec. Občianske združenie FUTBALOVÁ RODINA oz, svoju činnosť zameriava hlavne na podporu a skvalitnenie tréningového procesu malých futbalistov, organizovanie turnajov, tréningových kempov, rôznych športových a spoločenských akcií, kde touto činnosťou chce viac pritiahnuť deti k športovaniu, tak aby si v ňom našli záľubu. Pridajte sa k nám aj Vy a prispejte svojou troškou k dosiahnutiu nášho cieľu. Ďakujeme!

Ako na to?

 Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

 • Obchodné meno (názov): FUTBALOVÁ RODINA, občianske združenie
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Nad plážou 4489/14, 974 01 Banská Bystrica
 • Právna forma: občianske združenie
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 51225468
 • Číslo účtu: (Fio banka a.s.) Transparentný účet SK63 8330 0000 0024 0153 2816

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov z závislej činnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
 3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

 • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlač
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti FUTBALOVÁ RODINA dobrovolnictvo 3% ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022(resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022(resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

ĎAKUJEME!!!

-->